“Η συνεργασία στις διαπραγματεύσεις”, 3ο Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Ένωσης Διαπραγματευτών

Εξετάζεται το φαινόμενο του «ανταποδοτικού αλτρουισμού», μια συμπεριφοράς που μακροπρόθεσμα βοηθά τις κοινωνίες ανθρώπων και ζώων να επιβιώνουν και να εξελίσσονται. Τόσο η εξελικτική βιολογία, όσο και η θεωρία παιγνίων εξηγεί πώς μια φαινομενικά μη ορθολογική ατομική συμπεριφορά, μπορεί να κριθεί ως απολύτως ορθολογική, αν εξετασθεί υπό τοπρίσμα της συλλογικότητας και της μακροχρόνιας συνεργασίας…