Η αναπαράσταση της εγκληματικότητας από τα ΜΜΕ και η επίδρασή της στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Το τελευταίο διάστημα τα Μ.Μ.Ε. ασκούν καταχρηστικά τον ρόλο τους. Η δημοσιογραφία απώλεσε τον ενημερωτικό της ρόλο. Η διαπόμπευση θυμάτων και κατηγορουμένων και η διασπορά του φόβου συνιστούν τους χειρότερους οιωνούς στην ορθή απονομή της Δικαιοσύνης. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην μελέτη μας με τίτλο…

Συνέντετευξη Προέδρου Athens Advanced TM Club Στον Σταθμό ΑΘΗΝΑ 984 13-11-2017

Συνέντευξη της Προέδρου του Ομίλου Προχωρημένων Ομιλητών, Athens Advanced Toastmasters Club, Ναταλίας Λιαροπούλου, σχετικά με τις διακρίσεις της Ελληνικής αποστολής στον διαγωνισμό δημόσιας ομιλίας Division G Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Νότιας Ελβετίας, ο οποίος διοργανώθηκε στην Ρώμη, στις 4 Νοεμβρίου 2017.

Τεχνικές Επιρροής και Επικοινωνίας

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Για να διαρκέσει στο χρόνο και να επεκταθεί στον χώρο ένας Οργανισμός, πρέπει οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτόν να γνωρίζουν γιατί κάνουν ό,τι κάνουν και όχι μόνο τι πρέπει να κάνουν. Η σημασία της αποκρυστάλλωσης του οράματος, της αποστολής, των σκοπών και της δράσης του Οργανισμού. Η έννοια την επικοινωνίας. Η αξία της διάκρισης μεταξύ των φαινομένων και της ουσίας μιας κατάστασης.

Παρουσίαση Καινοτόμων Νομικών Υπηρεσιών

Πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας ΔΕΠΑ, ΙΕΠΑΣ

Παρουσίαση στο πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας Seed4business, που διοργάνωσε στην Αθήνα το Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ) με την υποστήριξη της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ)…

Ραδιοφωνική συνέντευξη στον σταθμό Flash 96

Στην συνέντευξη αυτή, που πραγματοποιήθηκε 26 Οκτωβρίου 2013, παρουσιάσθηκε συνοπτικά η έννοια και η αξία της Διαπραγμάτευσης τόσο στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή των προσώπων, όσο και στην οργανωμένη θεσμικά κοινωνία, με χρήση θεωρητικών και πρακτικών παραδειγμάτων.