Η νομική διάσταση της μνηστηροφονίας στην Οδύσσεια

Ευχαριστώ θερμά τον Δάσκαλό μου στο σκάκι, Νικόλαο Καμπάνη, για την τιμητική πρόσκληση, να με συμπεριλάβει στους συντελεστές του νέου του βιβλίου με τίτλο: “Ομήρου Οδύσσεια- Ραψωδία χ’- Μνηστηροφονία”.

Με μεγάλη χαρά ανέλαβα να συγγράψω τη νομική διάσταση της μνηστηροφονίας της Οδύσσειας, σε μετάφραση, ανάλυση και επεξεργασία του Δασκάλου μου, Νικόλαο Καμπάνη, ως μια ελάχιστη συμβολή μου στην προσπάθεια η Ελλάδα να δώσει ξανά τα Φώτα της στην Ανθρωπότητα.
Από την περιεχόμενη στο βιβλίο συγκριτική μελέτη μου περί της ποινικής καταστολής από την Μνηστηροφονία στην Ομηρική εποχή έως την σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική, με τίτλο: “ΤΙΣΙΣ- ΤΙΜΩΡΙΑ- ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ”, ξεχωρίζω τα εξής σημεία:

Η αναπαράσταση της εγκληματικότητας στα Μ.Μ.Ε. (Εξέταση του φαινομένου μέσα από την αλληγορία του Πλατωνικού Σπηλαίου)”. Νομικό Βήμα, Μηνιαίο Νομικό Περιοδικό Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Τόμος 65, Ιανουάριος 2017, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

“Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να πολεμάει κανείς: ο ένας είναι με τους νόμους και ο άλλος είναι με την βία. Ο πρώτος ταιριάζει στον άνθρωπο και ο δεύτερος στα θηρία. Γι΄αυτό και ένας ηγεμόνας είναι απαραίτητο να δρα και ως άνθρωπος και ως θηρίο. Αφού λοιπόν είναι απαραίτητο να ξέρει να δρα σαν ζώο, πρέπει να διαλέξει την αλεπού και το λιοντάρι, γιατί το λιοντάρι δεν ξέρει να αποφεύγει τις παγίδες και η αλεπού δεν μπορεί να αμυνθεί απέναντι στους λύκους. Πρέπει να είναι λοιπόν αλεπού για να μυρίζεται τις παγίδες και λιοντάρι για να τρομάζει τους λύκους.”(«Ηγεμόνας», Μακιαβέλι.)

Προστασία από κατάσχεση του Ελληνικού Δημοσίου για την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ

Δημοσίευση της κερδισμένης υπ’ αριθμ. 415/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στο βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών μηνιαίο νομικό περιοδικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών “Νομικό Βήμα, στην σελίδα 1315 του τεύχους Ιουλίου- Αυγούστου 2015.

Η Συνεργασία στις Διαπραγματεύσεις

Τι κοινό χαρακτηριστικό έχουν οι άνθρωποι και οι νυχτερίδες – βαμπίρ?
Τον «ανταποδοτικό αλτρουισμό», μια συμπεριφορά που μακροπρόθεσμα βοηθά τις κοινωνίες ανθρώπων και ζώων να επιβιώνουν και να εξελίσσονται…

“Η συνεργασία στις διαπραγματεύσεις”, 3ο Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Ένωσης Διαπραγματευτών

Εξετάζεται το φαινόμενο του «ανταποδοτικού αλτρουισμού», μια συμπεριφοράς που μακροπρόθεσμα βοηθά τις κοινωνίες ανθρώπων και ζώων να επιβιώνουν και να εξελίσσονται. Τόσο η εξελικτική βιολογία, όσο και η θεωρία παιγνίων εξηγεί πώς μια φαινομενικά μη ορθολογική ατομική συμπεριφορά, μπορεί να κριθεί ως απολύτως ορθολογική, αν εξετασθεί υπό τοπρίσμα της συλλογικότητας και της μακροχρόνιας συνεργασίας…

Τροποποίηση Νόμου 3898/2010 περί Διαμεσολάβησης

Με τον Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ τ.Α ́ αρ. φ. 211/16-12-2010) θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η Διαμεσολάβηση στις διαφορές ιδιωτικού δικαίου. Η διαμεσολάβηση εμφανίζεται ως αναγκαία στην ελληνική έννομη τάξη, με τον μεγάλο φόρτο εργασιών των Δικαστηρίων, τη συχνή κατάχρηση δικονομικών δυνατοτήτων από τους διαδίκους, τις ελλείψεις και τις δυσλειτουργίες στην υλικοτεχνική υποδομή και το υψηλό κόστος προσφυγής στην Δικαιοσύνη.

Απαγόρευση διακοπής ηλεκτροδότησης σε δικηγορικό γραφείο λόγω μη πληρωμής Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Δημοσίευση της κερδισμένης υπ’ αριθμ. 891/25-1-2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών, μηνιαίο περιοδικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, “Νομικό Βήμα”, στην σελίδα 716 του τόμου 61, τεύχους 3, Μαρτίου- Απριλίου 2013,