Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό Λύσης Γάμου με υπερεθνικά στοιχεία

Μετά την συμμετοχή στο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Οικογενειακού Δικαίου που πραγματοποιήθηκε από την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου στην Τριρ της Γερμανίας από 27 Ιουνίου 2022 έως 1η Ιουλίου 2022 υπογράψαμε Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό Λύσης Γάμου με υπερεθνικά στοιχεία.