Νομολογία για την παραβίαση απορρήτου διαμεσολάβησης

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναμένεται να δημιουργήσει Νομολογία για την παραβίαση απορρήτου διαμεσολάβησης, ένα ζήτημα που αντιμετωπίζεται έως τώρα θεωρητικά και ακόμα δεν έχουν καταχωρηθεί σχετικές δικαστικές αποφάσεις στις Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών.