Προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με συμπεριέλαβε στους 12 συναδέλφους, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου σε πρακτικά ζητήματα προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα για τη Δικαιοσύνη 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.