Έλεγχος τίτλων και βαρών στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο.

Στη φωτογραφία αποτυπώνεται παράδειγμα σχεδίου κληρονόμων που καταρτίζουμε κατά την μελέτη των τίτλων ιδιοκτησίας πριν τον έλεγχο τίτλων και βαρών στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο.

Αγωγή Κτηματολογικού Δικαίου κατά του Ελληνικού Δημοσίου για τον χαρακτηρισμό έκτασης ως δασικής

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη, κατάθεση, συζήτηση αγωγής και χειρισμό υπόθεσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου για τον χαρακτηρισμό έκτασης ως δασικής

Πώληση ακινήτου με αντιπαροχή

Μάς συνέστησε εντολέας, της οποίας σώσαμε το ακίνητο προ δεκαετίας από το να γίνει «κανενός». Για λογαριασμό της νέας εντολέως, εκτός Αττικής διαμένουσας, προέβημεν σε έλεγχο τίτλων στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο. Βρήκαμε…