Πρωταθλήτρια Ελλάδας- Κύπρου-Βουλγαρίας στον αυθόρμητο λόγο και την αξιολόγηση στην ελληνική γλώσσα. 2η θέση στην προετοιμασμένη ομιλία στην ελληνική γλώσσα.

Λευκωσία, 12 και 13 Απριλίου 2019

Η επιτυχία δεν έρχεται σ’ αυτούς που πάντα επιτυγχάνουν,
αλλά σ’ αυτούς που συνεχίζουν ακόμα και μετά τις αποτυχίες