Αναβολή εκτέλεσης απόφασης φυγοποίνου

Ύστερα από σύλληψη εντολέως μας προς εκτέλεση ερήμην καταδικαστικής απόφασης, υποβλήθηκε εκπρόθεσμη έφεση και αίτηση ενώπιον του Εισαγγελέα αναβολής εκτέλεσης καταδικαστικής απόφασης έως την εκδίκαση της έφεσης…