Πρώτη θέση στον διαγωνισμό προετοιμασμένης ομιλίας στην ελληνική γλώσσα στον Όμιλο Προχωρημένων Ομιλητών

8 Μαρτίου 2018

“Πώς συμπεριφερόμαστε, όταν θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας?”

2η διαγωνιστική ομιλία της σειράς ομιλιών υπό τον γενικό τίτλο: “Η τέχνη της ζωής”