Συνάντηση της 13-10-2016 του Ομίλου Προχωρημένων Ομιλητών, Athens Advanced Toastmasters Club

13 Οκτωβρίου 2016

“Προσομοίωση αληθινών συνθηκών”

Γενική αξιολόγηση της θεματικής βραδιάς προσομοίωσης αληθινών συνθηκών της 13ης Οκτωβρίου 2016, από την οργανώτρια της συνάντησης και Αντιπρόεδρο Παιδείας του Athens Advanced Toastmasters Club, Nαταλία Λιαροπούλου.