Συνάντηση της 8-9-2016 του Ομίλου Προχωρημένων Ομιλητών, Athens Advanced Toastmasters Club

8-9-2016
καλλίτερη ομιλήτρια προετοιμασμένου λόγου

“Αλλαγή καριέρας ή μήπως όχι?”

Η ομιλία αφορά την εκπαίδευσή μου ως Δικηγόρος στο αντικείμενο των διαπραγματεύσεων και την σύσταση της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδας.

Οι διαπραγματεύσεις αποτελούν εκπαιδευτικό αντικείμενο ενδιαφέροντος των Toastmasters International, οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος των οποίων είναι η εκπαίδευση των μελών τους στην δημόσια ομιλία και η καλλιέργεια των ηγετικών τους ικανοτήτων.