162η Συνάντηση του Ελληνικού Toastmasters Club – Ρητορικού Ομίλου

17 Μαρτίου 2016

“Ο Χρόνος ως παράγοντας αξιολόγησης μιας σύγκρουσης”

Πώς μια σύγκρουση, όταν αξιολογείται εντός στενών χρονικών πλαισίων, μπορεί να χαρακτηριστεί ως “lose-lose”, ενώ όταν αξιολογείται διά μέσου των αιώνων, ως “win-win”.