160η Συνάντηση του Ελληνικού Toastmasters Club – Ρητορικού Ομίλου

25 Φεβρουαρίου 2016

“Καινοτομίες στη Νομική Επιστήμη”

Πώς είναι δυνατό σε μια αντιδικία να κερδίσουμε χρόνο, χρήμα, παραγωγικές δυνάμεις, να διαφυλάξουμε τα προσωπικά μας δεδομένα και να αποφασίσουμε εμείς για το μέλλον μας και όχι ένας τρίτος, ο Δικαστής.