157η Συνάντηση του Ελληνικού Toastmasters Club – Ρητορικού Ομίλου

28 Ιανουαρίου 2016
καλλίτερη ομιλήτρια προετοιμασμένου λόγου

“Αντιπολίτευση V. Κυβέρνηση”

Ομιλία στο Κοινοβούλιο για το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο.
Κρατικός παρεμβατισμός και ελεύθερη αγορά.

Στην ελεύθερη αγορά τα παραδείγματα:
1) της Microsoft, η οποία δεν παρεμβαίνει προς παρεμπόδιση κλοπής του λογισμικού της
2) των αποφυλακισμένων, οι οποίοι σε καθεστώς ελευθερίας δύνανται να αξιοποιήσουν ειδικές δεξιότητες, που ανέπτυξαν για την επιβίωσή τους σε ανελεύθερο και εχθρικό περιβάλλον.