Ρητορική και Δικηγορία- Ομιλία στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

15 Ιανουαρίου 2016

“Γενικές Αρχές Ρητορικής Τέχνης και Εφαρμογή της στο Νομικό Κλάδο”

Τι αγόρευση δίνει ο Συνήγορος Υπεράσπισης όταν:

1) Ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του ομολογεί όλη την επιβαρυντική γι’ αυτόν αλήθεια,
2) Αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για 1η φορά στο Ακροατήριο, επιβαρύνει την θέση του κατηγορουμένου ιατρού για ανθρωποκτονία εξ αμελείας από ιατρικό λάθος, η ίδια η μάρτυρας που θα τον υπερασπιζόταν, συνάδελφός του και συνεργάτιδά του,
3) Έχει καταδικαστεί αθώος εξ αιτίας εσφαλμένων αποδεικτικών μέσων.