141η Συνάντηση του Ελληνικού Toastmasters Club – Ρητορικού Ομίλου

25 Ιουνίου 2015
καλλίτερη αξιολογήτρια ομιλητή προετοιμασμένου λόγου

Ο ομιλητής, τον οποίο αξιολόγησα, επίσης αναδείχθηκε καλλίτερος ομιλητής προετοιμασμένου λόγου. Το θέμα που επέλεξε αφορούσε την διαχείριση του άγχους στην καθημερινότητά μας.