Η Συνεργασία στις Διαπραγματεύσεις

Τι κοινό χαρακτηριστικό έχουν οι άνθρωποι και οι νυχτερίδες – βαμπίρ?
Τον «ανταποδοτικό αλτρουισμό», μια συμπεριφορά που μακροπρόθεσμα βοηθά τις κοινωνίες ανθρώπων και ζώων να επιβιώνουν και να εξελίσσονται…