Προστασία από κατάσχεση του Ελληνικού Δημοσίου για την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ

Ένα πρώτο θετικό βήμα ενώπιον των Δικαστηρίων από το Δικηγορικό μας Γραφείο για την προστασία αιτούντος από ανεπανόρθωτη βλάβη εξ αιτίας κατάσχεσης του Ελληνικού Δημοσίου για την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ σε ακίνητα κείμενα στη Νέα Μάκρη Αττικής. Υποβάλαμε ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών…