Δικαστική Μεσολάβηση

Πώς σε μια σφοδρή και πολυετή αντιδικία είναι δυνατό να δοθεί αμοιβαία συγγνώμη με την Υπογραφή Πρακτικού Δικαστικής Μεσολάβησης. Στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης της Ελληνικής Πολιτείας για επίτευξη κοινωνικής ειρήνης και επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης, εμπιστευόμαστε την πρωτοποριακή και καινοτόμο διαδικασία της Διαμεσολάβησης.