Ραδιοφωνική συνέντευξη στον σταθμό Flash 96

Στην συνέντευξη αυτή, που πραγματοποιήθηκε 26 Οκτωβρίου 2013, παρουσιάσθηκε συνοπτικά η έννοια και η αξία της Διαπραγμάτευσης τόσο στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή των προσώπων, όσο και στην οργανωμένη θεσμικά κοινωνία, με χρήση θεωρητικών και πρακτικών παραδειγμάτων.