Κακουργηματική απάτη

Κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για απάτη ύψους 700.000 ευρώ. Πλαίσιο ποινής: Πρόσκαιρη κάθειρξη 5 έως 10 έτη. Αυτοτελείς ισχυρισμοί κατηγορουμένων: Αστικής φύσεως διαφορά, η υπόσχεση εκπλήρωσης παροχής στο μέλλον δεν στοιχειοθετεί όρο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της απάτης, διάφορος ο χρόνος περιουσιακής διάθεσης εγκαλούντος από αυτόν που αναγράφεται στο κατηγορητήριο, διακοπή αιτιώδους συνδέσμου βλάβης…