Αναγνώριση επιμέλειας τέκνου στον πατέρα

Κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων από πατέρα με αίτημα ανάκλησης προγενέστερης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων αναθέτουσας την επιμέλεια στην μητέρα με τον ισχυρισμό καταχρηστικής άσκησης γονικής μέριμνας από την τελευταία. Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων Δικαστηρίου Επαρχίας: Αφαίρεση επιμέλειας από την μητέρα και ανάθεσή της προσωρινώς στον πατέρα. Κατάθεση αγωγής επιμέλειας: Αίτημα οριστικής ανάθεσης επιμέλειας ανηλίκων στον πατέρα και…