Πλήρης στερητική δικαστική συμπαράσταση

Ανάθεση στο γραφείο υπόθεσης συγγενούς με σκοπό υπερήλιξ συγγενής να μήν τεθεί σε καθεστώς πλήρους στερητικής συμπαραστάσεως, τον οποίο αιτείται έτερος συγγενής και ο οποίος έχει ήδη επιτύχει έκδοση Προσωρινής Διαταγής διορισμού Προσωρινού Δικαστικού Συμπαραστάτη. Άσκηση παρέμβασης για λογαριασμό εντολέως του γραφείου- συγγενούς με τον ισχυρισμό ότι η υπηρήλικη δύναται να αυτοεξυπηρετηθεί και να αποφασίζει…